Velkommen til undervisning i Ungdomsskolen!

Tilmelding skal være ungdomsskolen i hænde hurtigst muligt.
Tilmelding kan ske personligt, telefonisk, per post eller via ungdomsskolens hjemmeside. 

Hvis du senere på året får lyst til at deltage på et hold, er du velkommen til at komme ind på ungdomsskolens kontor og høre om der evt. er en ledig plads.