Hvem, hvad og hvor?

SSP hører under Læring- og Trivselsafdelingen og har et tæt samarbejde med socialrådgivere, familierådgivere, fritidsvejleder og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Opgaven i SSP er at skabe et tæt samarbejde med forældre, skoler og institutioner på Langeland, Erhvervsskoler i Svendborg mv.

SSP skal ud og møde de unge på gadeplan, og på denne måde skabe en tæt og nærværende relation til de unge. Vi laver opsøgende arbejde og hjælper de unge, når der er ting i hverdagen som er svære at overskue eller problemer i forhold til skole, forældre, fritid m.m.

SSP har værested/base i stueetagen ved Ungdomsklubben i Borger-huset, Rudkøbing. Her har vi indrettet et hyggeligt sted, hvor de unge kan komme og få en snak i uformelle og trygge rammer.
Der er ingen faste åbningstider i værestedet, men man kan altid ringe til en af medarbejderne og lave en aftale. Desuden kan man se, hvornår der er åbent: når lampen i vinduet lyser grønt lys betyder det, at der er fri bane - hvis den lyser rødt lys betyder det, at rummet bliver brugt til samtale, mægling eller andet.