Kinesisk

Kinesisk er et valgfag for eleverne i udskolingen. Ved hjælp af digitale læremidler er undervisningens hovedvægt lagt på indlæring af transskriptionssystem (Pin Yin) og på talesprog samt de kulturelle og samfundsmæssige aspekter. Der arbejdes også i mindre omfang med kinesisk skrifttegn.

Læringsstile spiller en stor rolle for elevernes tilegnelse af sådan et fremmedartet sprog som kinesisk. Der er fokus på taktile og kinæstetiske opgaver. Der lægges også vægt på gruppearbejde, da den sociale sammenhæng øger motivationen hos eleverne og fremmer tilegnelsesprocessen.

Det kinesiske køkken er også en integreret del af undervisningen.